AKTUALNOŚCI
2015-09-30
Sieci ponownego wykorzystania i napraw

Organizacja takich sieci jest możliwa we współpracy z organami gmin, organizacji społecznych i podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami.

2015-09-28
Naprzeciw marnotrawstwu - bioodpady

Do skutecznych metod zapobiegania powstawania bioodpadów należą działania skierowane na ograniczenie odpadów żywności poprzez ograniczenie marnowania żywności oraz działalność banków żywności.

2015-09-25
Zapobieganie w hierarchii zasad

Zapobieganie powstawaniu odpadów uzależnione jest od wielu czynników, które nie mają bezpośredniego związku z gospodarowaniem odpadami.

2015-09-23
Odpady prorodzinnie

Znowelizowana ustawa śmieciowa daje gminom nowe narzędzia wspierania rodzin wielodzietnych.

2015-09-21
Podmiotowe różnicowanie stawek

Jednym ze sposobów różnicowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest np. liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2015-09-18
Plan inwestycyjny

Warunkiem finansowania inwestycji gospodarki odpadami jest ujęcie ich w planie inwestycyjnym.

2015-09-16
Zasada bliskości w odpadach komunalnych

Wg. hierarchii sposobów postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności poddaje się je zagospodarowaniu w miejscu ich powstania.

2015-09-14
Odzysk i unieszkodliwianie

Unieszkodliwiać można tylko te odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi.

2015-09-11
Środki na na edukację z odzysku

Podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach są zobowiązane przeznaczać na edukację ekologiczną środki w wysokości 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym - w przypadku podjęcia decyzji o samodzielnej realizacji tego obowiązku.

2015-09-09
Analizy systemu gospodarki odpadami
Jak często gmina powinna dokonywać analizy działania systemu gospodarki odpadami i jaki może być tego koszt?
SZKOLENIA
Witamy na platformie szkoleniowej poświęconej ekoinnowacjom w gospodarowaniu odpadami komunalnymi!

Równolegle działają jeszcze trzy platformy tematyczne:

platforma centralna - www.ekorozwoj.ews21.pl
energia - www.zielona-energia.ews21.pl
zielone zamówienia publiczne - www.zielone-zamowienia.ews21.pl
 
Zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego  oraz zapoznania się z regulaminem e-szkoleń.
Informacja o kampanii edukacyjnej znajduje się na stronie www.eko-gminy.pl