AKTUALNOŚCI
2015-08-05
Masa bioodpadów
Jak obliczyć masę bioodpadów w strumieniu odpadów komunalnych?
2015-05-30
Odpady wielomateriałowe
Czy kartony po napojach należy wrzucać do pojemników na metal i tworzywa sztuczne czy na makulaturę?
2015-05-25
Poszerzona odpowiedzialność producenta
Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach ma obowiązek uzyskania odpowiednich poziomów recyklingu. 
2014-10-31
Rozporządzenie o transporcie odpadów nie dotyczy mieszkańców
Celem rozporządzenia jest uregulowanie kwestii monitorowania odpadów.
2014-10-29
Nowelizacja ustawy śmieciowej trwa

Mimo przyjęcia nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uwagi środowisk samorządowych są nadal aktualne.

2014-10-22
Deklaracje przez Internet
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być składana za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.
2014-10-20
Odpadowe przetargi
Sposób odbioru odpadów komunalnych zależy od tego czy gmina posiada własną instalację.
2014-10-10
Kluczowa rola gminy
W obecnym systemie gospodarowania opadami na potrzeby recyklingu kluczową rolę pełni samorząd gminny. 
2014-10-06
Odpady opakowaniowe
Odpady opakowaniowe to źródło cennych surowców, energii i pieniędzy.
2014-10-01
Program szkoleń
Zapraszamy do zapoznania się z programem szkoleń i zadawania pytań do wykładów.
SZKOLENIA
Witamy na platformie szkoleniowej poświęconej ekoinnowacjom w gospodarowaniu odpadami komunalnymi!

Równolegle działają jeszcze trzy platformy tematyczne:

platforma centralna - www.ekorozwoj.ews21.pl
energia - www.zielona-energia.ews21.pl
zielone zamówienia publiczne - www.zielone-zamowienia.ews21.pl
 
Zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego  oraz zapoznania się z regulaminem e-szkoleń.
Informacja o kampanii edukacyjnej znajduje się na stronie www.eko-gminy.pl